1.11.23

Όταν το ζήτησε ο Γέρων Κύριλλος από τον Όσιο Δαυίδ, το ζήτημα λύθηκε

 ( Από τον Θεολόγο-Φιλόλογο κ. Δημ. Λυκούδη)