29.11.23

Αποκαλυπτικοί χάρτες & δορυφορικές φωτογραφίες από τον Τουρκικό στόλο στην Κύπρο ( 0:45 / 5:24 )(Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο )