11.10.23

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ : Οἱ ὑπόπτως ἀπωλεσθέντες βίοι στὴν Λιβύη


«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

Τ.Θ. 67250,

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς

Τηλ.: 210 5248000

Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org


Ἐν Μελισσίοις, τῇ 10ῃ Ὀκτωβρίου 2023

Ἀρ. Πρωτ.: Φ2/17/10-10-23


ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Οἱ ὑπόπτως ἀπωλεσθέντες βίοι στὴν ΛιβύηΣυγκλονισμένοι καὶ συντετριμμένοι εἴμαστε ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὴν πρόσφατη τραγικὴ κατάληξι τῆς ἀποστολῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας τοῦ κλιμακίου τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων πρὸς τὴν χειμαζομένη ἀπὸ σκληρὰ καιρικὰ φαινόμενα (ἀλλὰ καὶ ταρασσομένη ἀπὸ παρατεταμένο ἄγριο ἐμφύλιο) Λιβύη.

Οἱ πρῶτες πληροφορίες, οἱ ὁποῖες μετεδόθησαν ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, περὶ «τροχαίου ἀτυχήματος», περὶ «τρακαρίσματος» καὶ ἄλλων ἀνακριβειῶν, δὲν ἔπεισαν καὶ δὲν πείθουν κανέναν Ἕλληνα.

Ἅπαντες γνωρίζουν, πώς ἡ Λιβύη, ἡ ὁποία εἶναι χωρισμένη σὲ τμήματα καὶ ἀλληλοσπαρασσόμενες ὁμάδες καὶ φατρίες, ἕνα κράτος κυριολεκτικῶς ὑπὸ κατάρρευσιν (failed state), εἶναι ἐδῶ καὶ ἀρκετὸν καιρὸ γεμάτη ἀπὸ μεγάλους ἀριθμοὺς Τούρκων στρατιωτικῶν, γεγονός, τὸ ὁποῖον ἀμέσως καθιστᾷ τὴν τόσο αἱματηρὴ κατάληξι τῆς ἑλληνικῆς ἀποστολῆς, ἀπερίγραπτα ὕποπτη.

Πάντως, τὸ γεγονός, ὅτι τὸ αμάξωμα τοῦ λεωφορείου, τὸ ὁποῖο μετέφερε τὴν ἀποστολή μας, φέρει τρῦπες σὲ σημεῖα ὅπου δὲν ὑπῆρχαν κάμερες ὀπισθοπορείας, φῶτα ἢ λογότυποι, ὅπως διακρίνεται σὲ πλεῖστες φωτογραφίες, οἱ ὁποῖες δημοσιεύθηκαν εὐρέως, δὲν ταιριάζει διόλου μὲ τὴν θεωρία τοῦ τροχαίου!

Ἐκδηλώνοντας τὴν βαθειὰ θλίψι μας καὶ τὰ συλληπητήριά μας πρὸς τὶς οἰκογένειες τῶν θυμάτων, ἀπαιτοῦμε νὰ πέσῃ ἄπλετο φῶς στὴν ὑπόθεσι αὐτή, ὄχι μόνον γιὰ τὴν ἱερὴ μνήμη τῶν νεκρῶν μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ γνωρίζουν χωρὶς περιστροφές, ὅπως ἐπίσης καὶ χωρὶς καμμία διπλωματικὴ ἀνοχή, ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοὶ ὑπεύθυνοι πίσω ἀπὸ τὸ τρομερὸ αὐτὸ συμβάν, τὸ ὁποῖο βύθισε στὸ πένθος τὴν Πατρίδα μας καὶ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας.

Καὶ αὐτὸ νὰ συμβῇ τὸ συντομώτερο δυνατόν!

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου