12.10.23

Λ. Τζούμης: Σε 48 ώρες ολοκληρώθηκε η επιστράτευση εφέδρων στο Ισραήλ


Αντιστράτηγος εα Λάμπρος Τζούμης (FB)
Σε 48 ώρες ολοκληρώθηκε η επιστράτευση 300.000 εφέδρων στο Ισραήλ, εντάχθηκαν στις μονάδες τους και είναι έτοιμοι να αναλάβουν αποστολή. Εκτός από την κουλτούρα ασφαλείας που υπάρχει στο Ισραήλ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ οι έφεδροι καλούνται για 7 έως 21 μέρες, εντάσσονται στις Μονάδες τους και πληρώνονται από το κράτος με το μισθό που λαμβάνουν στην εργασία τους.
Ας το λάβουμε αυτό υπόψη για τη δική μας χώρα που η επιστράτευση αποτελεί βασικό πυλώνα της πολεμικής μας προπαρασκευής και οι έφεδροι έχουν να κληθούν δεκαετίες ή δεν θα κληθούν ποτέ για μετεκπαίδευση !

Πηγή: i-epikaira.blogspot.com