6.9.23

Γιάννης Μάζης: Διάλογος με το πιστόλι στον κρόταφο της Ελλάδας. Τώρα ανοίγει ο ασκός του αιόλου

 

Αναρτήθηκε από το Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο.