23.9.23


Εκπρόσωποι από είκοσι τέσσερα πανεπιστήμια από την Κίνα βρίσκονται από τη Δευτέρα 18 του μήνα στην Ελλάδα με σκοπό να συζητήσουν πιθανές συνεργασίες με ελληνικά πανεπιστήμια. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και σύμφωνα με ενημέρωση από την πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που ξεκίνησε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Διεθνοποίησης της Εκπαίδευσης της Κίνας και τον αντίστοιχο Ελληνικό Οργανισμό, Study in Greece.
Η ελληνική αντιπροσωπεία περιλάμβανε εκπροσώπους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η επίσκεψη των κινεζικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στην προσπάθεια προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της υψηλής εκπαίδευσης. Αναμένεται ότι αυτή η επίσκεψη θα οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες για ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητικές συνεργασίες και κοινά προγράμματα σπουδών. Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής Γεώργιος Κοσιώρης, υπογράμμισε τις σημαντικές προσπάθειες του Πανεπιστημίου στον τομέα της διεθνοποίησης και το έντονο ενδιαφέρον του για την ενίσχυση των δεσμών με την Κίνα. Τόνισε επίσης τη δέσμευση του Πανεπιστημίου στον τομέα των διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών, παρουσιάζοντας τις διάφορες πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων σπουδών στην αγγλική γλώσσα. Επισήμανε τη δέσμευση του πανεπιστημίου στην προώθηση διεθνών συνεργασιών και την παροχή παγκόσμιας εκπαιδευτικής εμπειρίας στους φοιτητές του.
Η εκδήλωση, σύμφωνα με την πρυτανική αρχή, υπόσχεται να ανοίξει τον δρόμο για μελλοντικές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων ανταλλαγών φοιτητών, κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και κοινών προγραμμάτων πτυχίων, ενισχύοντας περαιτέρω τον δεσμό μεταξύ των ακαδημαϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας και της Κίνας.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ capital.gr