29.6.23

Μέχρι το 2026 οι παραδόσεις των Patroller στον Ελληνικό Στρατό
Από Σάββας Δ. Βλάσσης
Στις 19 Ιουνίου, η Υπηρεσία Υποστηρίξεως και Προμηθειών ΝΑΤΟ (NSPA) και η γαλλική Safran Electronics & Defense ανακοίνωσαν την ανάθεση συμβάσεως για την «αναβάθμιση του στόλου drone του Ελληνικού Στρατού με τέσσερα νέα τακτικά drone Patroller που θα προστεθούν στα υφιστάμενα drone Sperwer της χώρας», σύμφωνα με ανακοίνωση της δεύτερης. Στην ανακοίνωση της NSPA αναφερόταν ότι «Ο Ελληνικός Στρατός ανέθεσε στην NSPA την αναβάθμιση του τακτικού συστήματος ΜΕΑ SPERWER μέσω σύμβασης με τη Safran Electronics & Defense», επειδή έτσι τιτλοφορείτο ο διαγωνισμός του ελληνικού ΥΠΕΘΑ.
Ως υποπρόγραμμα, η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής ενημερώθηκε γι’ αυτό στις 25 Νοεμβρίου 2020 και δόθηκε η έγκρισή της. Η ανάθεση διενεργείας του “διαγωνισμού” στην NSPA, με περιορισμό εξαρχής των επιλογών σε αυτήν μόνο του προμηθευτού των Sperwer, απήλλαξε τις υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ από την απευθείας διαπραγμάτευση με την Safran. Την εποχή εκείνη, το υποπρόγραμμα περιλαμβανόταν στον αρχικό κατάλογο 151 εξοπλιστικών προγραμμάτων που καταρτίσθηκε από το ΥΠΕΘΑ για την περίοδο 2021-2027. Ειδικώς δε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προϋπολογισθέντος κόστους 56 εκατ. €, περιλαμβανόταν σε αυτά που υπήρχε εκτίμηση υπογραφής συμβάσεως εντός του επομένου έτους, δηλαδή στο 2021.
Πέραν των δελτίων Τύπου της NSPA και της Safran δεν δόθηκαν άλλα στοιχεία για την σύμβαση αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ το ύψος της ανέρχεται σε 53 εκατ. € περίπου και αφορά προμήθεια δύο συστημάτων Patroller των δύο αεροσκαφών έκαστο, δηλαδή συνολικώς τέσσερα αεροσκάφη. Η περίοδος υλοποιήσεως έχει ορισθεί σε 3ετή, δηλαδή οι παραλαβές θα ολοκληρωθούν το 2026. Καθώς αντικείμενο είναι η αναβάθμιση του συστήματος Sperwer σε Patroller, καθίσταται αντιληπτό ότι τα δεύτερα θα αντικαταστήσουν σταδιακώς τα πρώτα.
Τα Sperwer GR, όπως ονομάζεται σε ελληνική υπηρεσία, παραγγέλθηκαν με αρχική σύμβαση που ανατέθηκε το 2002 στην τότε SAGEM. Διατέθηκαν στο Όπλο των Διαβιβάσεων και εντάχθηκαν σε βάθος χρόνου στα 472 και 473 Τάγματα Επιτήρησης – Πληροφορικής (472, 473 ΤΕΠΠ) που υπηρετούν στην Περιοχή Ευθύνης της ΑΣΔΕΝ και του Δ΄ Σώματος Στρατού αντιστοίχως. Το σύστημα σχεδιάστηκε για την κάλυψη απαιτήσεων σε επίπεδο Μεραρχίας και σε ελληνική υπηρεσία ενεργεί συγκεντρωτικά σε επίπεδο Σώματος Στρατού. Με την νέα σύμβαση, ουσιαστικώς τα 472 και 473 ΤΕΠΠ θα αποκτήσουν από δύο Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα Patroller, ανωτέρων επιδόσεων εν σχέσει με τα Sperwer.

ΠΗΓΗ

Πηγή: i-epikaira.blogspot.com