13.4.23

Ο Χριστός επί του Σταυρού και τα "δάκρυα" των μαθητών Του -

 Του συνεργάτου μας  Θεολόγου-Φιλολόγου-Ιστορικού, κ. Δημ. Λυκούδη