10.4.23

Μ. Τρίτη: τα τάλαντα των ανθρώπων και οι άγγελοι. (Από το συνεργάτη μας Θεολόγο- Φιλόλογο κ. Δημ. Λυκούδη)