5.4.23

Αλέξης Τσίπρας: Θεσμοθέτηση του γάμου για όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως... φύλου και του δικαιώματος τεκνοθεσίας!!!

Τέτοια να λες και περίμενε να εκλεγείς!!!
_________________________

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Σε επόμενο στάδιο, θα πρέπει να επιτρέπονται οι γάμοι
 και μετά ζώων!  Και γιατί όχι;
Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσουμε τον γάμο μεταξύ
Ανθρώπου και (πχ) Γαϊδάρου, ή ...κότας!
Αυτό δεν είναι στέρηση της ελευθερίας του ατόμου
ως προς την επιλογή ...συντρόφου;
Τα τέκνα αυτών των συνδυασμών θα μπορούσαν  να
ασχοληθούν ενεργά με τη πολιτική και -
σίγουρα- με καλύτερα αποτελέσματα!

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ