14.3.23

Επίδομα Προσωπικής Διαφοράς: Τι προβλέπει η νομοθετική διάταξη–Ποιοι & πότε θα λάβουν 200 έως 300€ (ΠΙΝΑΚΕΣ)

 

Τι προβλέπει η διάταξη του Υπ. Εργασίας - 30 και 31 Μαρτίου οι πληρωμές για 1.112.000 συνταξιούχους. Κριτήριο η σύνταξη προ φόρου για Δεκέμβριο και Μάρτιο

ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 11/03/2023 - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Έκτακτο επίδομα από 200 ως 300 ευρώ θα πληρωθούν στις 30 και 31 Μαρτίου 1.112.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι λόγω προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν δεν είδαν κανένα όφελος από την αύξηση κατά 7,75% που δόθηκε από τις αρχές του έτους.

Την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται στη Βουλή η σχετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας με τα ποσά που θα πάρουν οι συνταξιούχοι.

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο της διάταξης που αποκαλύπτει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος», το επίδομα θα λάβουν συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν μια ή περισσότερες κύριες συντάξεις ως 1.600 ευρώ μετά την αφαίρεση των κρατήσεων ασθένειας ή και ΑΚΑΓΕ, και πριν το φόρο. Στο όριο σύνταξης συνυπολογίζεται και η προσωπική διαφορά.

Το επίδομα έχει τρία ποσά, 200, 250 και 300 ευρώ ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και το ποσοστό αύξησης που πήραν ή δεν πήραν οι συνταξιούχοι από το 7,75%.

Ολόκληρη την αύξηση πήραν περίπου 1,4 εκατ. συνταξιούχοι. Μηδενική αύξηση είχαν περίπου 900.000 συνταξιούχοι, και μερική αύξηση, σε ποσοστό κάτω από 7%, είχαν περίπου 200.000 συνταξιούχοι.

Τα 300 ευρώ θα δοθούν σε όσους δεν πήραν καθόλου αύξηση επειδή δεν μηδένισαν την προσωπική διαφορά, ενώ από 200 και 250 ευρώ θα πάρουν όσοι είχαν μικρότερες αυξήσεις επειδή μηδένισαν την προσωπική διαφορά. Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος των 800 ευρώ που μηδένισε την προσωπική διαφορά και από την αύξηση 7,75% του έμεινε κέρδος 5% θα πάρει το επίδομα των 200 ευρώ. Ενώ ένας συνταξιούχος με 1.000 ευρώ που δεν πήρε τίποτε από την αύξηση 7,75% διότι υπολειπόταν της προσωπικής διαφοράς, θα πάρει το επίδομα των 300 ευρώ.

Στα κριτήρια λαμβάνεται υπ’ όψιν και η έμμεση αύξηση που προέκυψε από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν κύριες συντάξεις (μια ή άθροισμα) πάνω από 1.101 ευρώ μηνιαίως και ως 1.600 ευρώ μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και πριν το φόρο.

Με το κριτήριο αυτό, ένας συνταξιούχος που κέρδισε αύξηση έστω και 1 ευρώ από την εισφορά αλληλεγγύης αλλά δεν πήρε τίποτε από το 7,75% γιατί δεν κάλυψε την προσωπική διαφορά, θα πληρωθεί το επίδομα των 250 ευρώ.

Αν κάλυψε την προσωπική διαφορά και από το 7,75%, του έμεινε αύξηση ως 3,5%, θα πάρει το επίδομα των 200 ευρώ. Αν όμως η αύξηση είναι πάνω από 3,5%, δεν παίρνει καθόλου επίδομα αφενός γιατί κέρδισε κάτι από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αφετέρου διότι μια καθαρή αύξηση πάνω από την προσωπική διαφορά της τάξης του 3,8%, 5% ή 6% σημαίνει ότι σε ετήσια βάση το κέρδος ξεπερνά τα 460 ευρώ που είναι πολύ πιο πάνω από το ανώτατο ποσό του επιδόματος (300 ευρώ).

Οι 5 κατηγορίες συνταξιούχων και τι θα πάρουν

Το επίδομα παίρνουν 5 κατηγορίες συνταξιούχων, που είναι οι εξής:

1. Όσοι έχουν σύνταξη ή άθροισμα κύριας σύνταξης ως 1.100 ευρώ και δεν πήραν καθόλου αύξηση, θα πληρωθούν 300 ευρώ από το επίδομα προσωπικής διαφοράς.

2. Όσοι έχουν σύνταξη ή άθροισμα κύριας σύνταξης ως 1.100 ευρώ και από το 7,75% πήραν αύξηση στην τσέπη έως 3,49% θα πληρωθούν 250 ευρώ από το επίδομα προσωπικής διαφοράς.

3. Όσοι έχουν σύνταξη από 1.100 έως 1.600 ευρώ και ωφελήθηκαν με ετήσια αύξηση ως 111 ευρώ από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αλλά δεν πήραν καμία αύξηση από το 7,75%, θα πληρωθούν τα 250 ευρώ από το επίδομα προσωπικής διαφοράς.

4. Όσοι έχουν σύνταξη ως 1.100 ευρώ και είδαν καθαρή αύξηση από 3,5% έως 6,99% (μηδενίζοντας την προσωπική διαφορά) θα λάβουν και 200 ευρώ από το επίδομα προσωπικής διαφοράς.

5. Όσοι έχουν σύνταξη από 1.101 ως 1.600 ευρώ και είδαν αύξηση ως 3.49% (πάνω από την προσωπική διαφορά) θα λάβουν 200 ευρώ επίδομα.

Δεν θα πάρουν επίδομα όσοι έχουν κύρια σύνταξη από 1.101 ως 1.600 ευρώ και πήραν καθαρή αύξηση πάνω από 3,5%.

Επίσης δεν είναι δικαιούχοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ διότι πήραν ολόκληρη την αύξηση 7,75%, καθώς εξαιρούνται από το μηχανισμό της προσωπικής διαφοράς.

Τα ποσά ανάλογα με τις συντάξεις

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ με τίτλο «Προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό του έτους 2022» περιλαμβάνεται ως άρθρο 133 στο επικείμενο πολυνομοοχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή και προβλέπει τα εξής:

Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος αναπηρίας ή θανάτου μηνός Δεκεμβρίου 2022.

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανέρχεται:

α) για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Μαρτίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού έως και 1.100 ευρώ:

αα) σε 300 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι ίσο με ή μικρότερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022,

αβ) σε 250 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι κατά ποσοστό από 0,01 % έως και 3,49% μεγαλύτερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιοσδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022,

αγ) σε 200 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι κατά ποσοστό από 3,5% έως και 6,99% μεγαλύτερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022.

β) για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Μαρτίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από 1.100,01 ευρώ έως και 1.600 ευρώ:

βα) σε 250 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι ίσο ή μικρότερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022,

ββ) σε 200 ευρώ, εφόσον το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Μαρτίου 2023 είναι κατά ποσοστό από 0,01 % έως και 3,49% μεγαλύτερο από το καθαρό προ φόρου άθροισμα κύριων συντάξεων, οποιασδήποτε κατηγορίας, μηνός Δεκεμβρίου 2022.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, και δεν δεσμεύεται για χρέη στο Δημόσιο, στους δήμους, στα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες.

Κλικ για μεγέθυνση:

https://www.staratalogia.gr