28.2.23

Ούτε από περιέργεια σε "τελετές" εκτός Εκκλησίας - Δημήτριος Λυκούδης