26.2.23

Ουκρανία, ένας χρόνος πολέμου. Ντοκουμέντα, γεγονότα και δυνητικές προβλέψεις-Γ.Ρωμανός

 

(Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο)