14.1.23

Τι ήταν οι "Πυλωροί" στην αρχαία Εκκλησία; - Δημήτριος Λυκούδης