24.1.23

Η επιλογή του πνευματικού αναδόχου (νονού) - Δημήτριος Λυκούδης