22.12.22

«Η Ελλάδα στόχος των Ρώσων αν δοθούν οι S-300 στους Ουκρανούς»-Δημ.Λιάτσος

 

Επιμέλεια αναρτήσεως: Στρατηγός  εα κ.  Καραντζίκος Αθαν.