10.12.22

ΚΥΠΡΟΣ : Άξιο τιμών έκρινε τον Γρίβα Διγενή η Βουλή

 


Γράφει ο Παναγιώτης Χατζηαποστόλου 

Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε την αρνητική της ψήφο στις δυο από τις τρεις τροπολογίες οι οποίες είχαν κατατεθεί από το ΑΚΕΛ και τους Οικολόγους και στόχο είχαν την αποκοπή  κάθε κρατικής δαπάνης η οποία έχει σχέση με τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή. Με 17 ψήφους υπέρ και 35 εναντίον για την πρώτη τροπολογία και 15 υπέρ, 35 εναντίον και 3 αποχές για τη δεύτερη τροπολογία. Σε ότι αφορά την τρίτη τροπολογία αυτή πέρασε από τους βουλευτές με 32 ψήφους υπερ, 19 εναντίον και 2 αποχές. Προνοεί πως οι οποίες δαπάνες για το Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γ.Γρίβα Διγενή, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, μνημόσυνα, ανέγερση και συντήρηση μνημείων, ξεναγήσεις και εκδόσεις που αφορούν τον Γρίβα, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού


Η πρώτη τροπολογία αφορούσε αποκοπή όλων των δαπανών που αφορούν δραστηριότητες, εκδηλώσεις, μνημόσυνα, ανέγερση και συντήρηση μνημείων, ξεναγήσεις, εκδόσεις σε σχέση με τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή.


Η δεύτερη τροπολογία αφορούσε την αποκοπή από τα κονδύλια του Υφυπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα τα κονδύλια - κοινωνικές παροχές ύψους €376.236 το μέρος των δαπανών που προορίζεται για το Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γ. Γρίβα Διγενή καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, μνημόσυνα, ανέγερση και συντήρηση μνημείων, ξεναγήσεις και εκδόσεις που αφορούν τον Γρίβα.


Η τρίτη τροπολογία η οποία αφορά εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά δαπάνες για το Ίδρυμα Μνημείου Στρατηγού Γ.Γρίβα Διγενή, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, μνημόσυνα, ανέγερση και συντήρηση μνημείων, ξεναγήσεις και εκδόσεις που αφορούν τον Γρίβα, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της πέρασε από τους βουλευτές με 32 ψήφους υπερ, 19 εναντίον και 2 αποχές.


 https://www.alphanews.live/cyprus

Επιμέλεια αναρτήσως : Αντώνης Αντωνάς