1.12.22

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ (και) Από την Πανμμακεδονική Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών

 
Αναρτήθηκε από το Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο