24.12.22

Επίκαιρα σκίτσα!!!

 

Σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη (23/12/22)

Σκίτσο του Ηλία Μακρή (11/12/22)




Σκίτσο του Ηλία Μακρή (23/12/22)