12.12.22

Υπακοή στην Εκκλησία ακόμη και στο «λάθος;» - Δημήτριος Λυκούδης