27.11.22

Δήμος Θανάσουλας: Απαράδεκτη η δήλωση του Υπουργού Υγείας που υπονοεί ότι η απόφαση του ΣτΕ είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία