8.11.22

ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑΤΕΙΝ!Χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία!
Στους Αγγέλους των Αιθέρων μας!
Τους Άγρυπνους φρουρούς της Πατρίδας και του Έθνους