22.11.22

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Ο Δημήτριος Βερδελής συζητά με τον αντιστράτηγο ε. α. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο με αφορμή την

ημέρα ενόπλων δυνάμεων για τις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. 

(Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο)