20.8.22

Στήνουν πλατφόρμα για παγκόσμια διακυβέρνηση μέσω του Π.Ο.Υ. και κανείς δεν μιλά στην Ελλάδα…