30.6.22

Μάζης: Φρικτά τα αποτελέσματα από αυτά που πήρε η Τουρκία στο NATO για Σουηδία και Φιλανδία

 


{Αναρτήθηκε από τον Μιχάλη Τσολάκη}