2.6.22

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ 1953 ΜΕ ΤΑ ΙΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΗΣΙΑ, ΟΨΙΜΩΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ !

 


Αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθανάσιο Καραντζίκο