9.3.22

Λ. Κανέλλη: Από τον πόλεμο κερδίζουν οι αγορές και χάνουν οι λαοί