5.3.22

Η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει ΝΑΤΟ λαγνεία -Η αποστολή οπλισμού μας κατέστησε εχθρό της Ρωσίας -Μάζης

Αναρτήθηκε από τον Μιχάλη Τσολάκη