3.3.22

Φλεβάρης ο χιονοπρεπής... Φλεβάρης ο χιονοπρεπής...

Προϋπαντεί τους Γεννήτορες του Μεσσία

με το πανόλβιον Βρέφος.

Υποβαστάζει τις γηραιές αγκάλες του Θεοδόχου Συμεών.

Ασπάζεται τον "αναδραμόντα Άσωτον υιόν". 

Συνευφραίνεται στην αυλή

του  σιτευτού μόσχου. Ο γητευτής του ανένδοτου ψύχους.

Ο πλαστουργός των αναμάρτητων χιονανθρώπων.

Ο συναθροιστής των αναχωρητών μηνών,

των χειμέριων αδελφών του.

Υποκινεί την μυστική

συνεκδημία τους. 

Μεταμορφώνει τη θωριά τους

στο χαροποιό καρναβάλι.

Μασκαρεύεται Φλεβάρης κουτσοτραγοπόδαρος!

Μασκαρεύει τον Δεκέμβρη,

γενίτσαρο Ναουσαίο!

Και τον Γενάρη, Δραμινό κουδουνοφόρο!

Προστάζει για

μαντηλοκράτες τους, και άρπαγες,

τον Κρητικό Σιρόκο και

τον Μακεδόνα Βαρδάρη.

Αναπηδούν στις σπιθοβόλες κλαδαριές

και ουρανοφεύγουν, 

"εν τυμπάνω και χορώ". 

Πάνω από τα κατάρτια

της αργόπλοης άνοιξης.


Γιώργος Γιαννούλης

Φεβρ. 2022