28.2.22

Η Ουκρανία θα εξαφανιστεί από τον χάρτη! Η επόμενη μέρα για την Ελλάδα Γιώργος Φίλης