25.2.22

“Κωνσταντίνος Γρίβας *: Η ανατολή ενός άγριου κόσμου ”

 

* Καθηγητής Γεωπολιτικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Κωνσταντίνος Γρίβας.