22.1.22

Μικρασιατική Εκστρατεία - Μ.Μελετόπουλος και Γ.Φίλης (*****)