19.12.21

Δεν λένε ακόμη να απαλλάξουν τις Ε.Δ από τα Hot-Spot

Το ιδεώδες θα ήταν να απαλλαγεί η Ελλάδα και από τα hotspots και από
το ...περιεχόμενό τους!

ΑΛΕΞ

 Ακόμη μετά απο τόσα χρόνια αν η συνδρομή ζητήθηκε για 2χρόνια απο τις Ένοπλες Δυνάμεις ,αφού δεν υπήρχε καμία κρατική δυνατότητα, συνεχίζουν οι Ε.Δ να ασχολούνται με αλλότρια ,όσον αφορά την Αποστολή τους

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας προσφύγων, σας γνωρίζεται ότι για την 16 Δεκεμβρίου 2021 διαμένουν σε 16 δομές διαχείρισης ΕΔ, 11.123 λαθρομετανάστες/πρόσφυγες, με δυνατότητα φιλοξενίας 26.045 ατόμων.

Οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για την 16 Δεκεμβρίου 2021 δεν παρείχαν μερίδες φαγητού, λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών) στους λαθρομετανάστες/πρόσφυγες.

Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.

Σχολιο:

Απο την άλλη τα κονδύλια που πέφτουν σε εργολάβους είναι απίστευτα  και οι Λάθρο να πετάνε στα σκουπίδια το φαγητό …Γιατί δεν είναι, λένε, φρέσκο!!

https://veteranos.gr/