20.12.21

«Ποιος θα καταγγείλει τη Γερμανία στον ΟΗΕ, για να σωθεί η Ελλάδα;»

 

Το άρθρο 55  του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ (1) που κατισχύει όλων των διεθνών Συνθηκών και των Συνθηκών της ΕΕ αναφέρεται στην αρμοδιότητα του ΟΗΕ για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της γενικής ευημερίας, παγκοσμίως, σαν όρο για την  προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατοχυρωμένων παγκοσμίως, από τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, αμέσως, μετά το Β΄ΠΠ.  

Γράφει η

ΑΙΘΡΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

   Συνεπώς, η γερμανική «λιτότητα» (περικοπή ρευστότητας σε περίοδο ύφεσης) παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 55 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, παγιδεύοντας τις οικονομίες της ευρωζώνης στην ύφεση, με παγκόσμιες συνέπειες που η πανδημία απλά απενοχοποιεί, Με συνοδό επακόλουθο και την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λαών της ευρωζώνης και πολύ περισσότερο του μνημονιακού νότου, λόγω φτωχοποίησης.

 Λόγος που οι ελληνικές μνημονιακές κυβερνήσεις και μπορούσαν και όφειλαν να καταγγείλουν τα θανατηφόρα μνημόνια στον ΟΗΕ για σοβαρή και διαρκή παραβίαση του άρθρου 55 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και την ίδια τη Γερμανία για εχθρική ενέργεια εις βάρος της Ελλάδας, με οικονομικά μέσα (πιστωτική ασφυξία) με τις γνωστές καταστράφηκες συνέπειες. Λόγος που ενέχονται για απιστία κατά του δημοσίου, θέτοντας σε σοβαρό και διαρκή κίνδυνο την υλική, ηθική και εθνική υπόσταση του ελληνικού λαού.

 Αλλά και ο ΟΗΕ είναι υπόλογος απέναντι στους λαούς του μνημονιακού νότου που δεν άσκησε τις αρμοδιότητές του για την αποτροπή της δωδεκαετούς κρίσης της ευρωζώνης και της ανθρωπιστικής κρίσης του νότου, απαιτώντας από τη Γερμανία να άρει τη δημοσιονομική πειθαρχία, με βάση το άρθρο 55 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Που σημαίνει ότι στη «δημοκρατική» Δύση δεν λειτουργούν οι θεσμοί προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, με τους λαούς εγκαταλειμμένους στην τύχη τους! Επειδή αυτοί που ελέγχουν τους διεθνείς οργανισμούς είναι η διεθνής των αγορών, το διεθνές χρηματιστικό κεφάλαιο, οι διεθνείς κερδοσκόποι, Αυτοί διορίζουν τις διοικήσεις των  διεθνών ή υπερεθνικών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, το ΔΝΤ, η ΕΕ κ.α., για να τους υπηρετούν. 

Συνεπώς το μόνο που μπορεί να σώσει τους λαούς του νότου, από το οικονομικό τους λιντσάρισμα, από τους δανειστές που επιβάλλουν τα εγκληματικά μνημόνια και τις  ντόπιες ελίτ, είναι η επιστροφή τους στα έθνη κράτη. Λόγος που επιβάλλει την έξοδό μας από την ΕΕ για να λογοδοτούν οι ελληνικές κυβερνήσεις στον ελληνικό λαό και όχι στην τρόικα και στο Γερμανό επικυρίαρχο που είναι ντροπή για κάθε Έλληνα. Ο αγγλικός λαός «μυρίστηκε» την «ποντικοπαγίδα» της ΕΕ και γλίτωσε! Σειρά μας τώρα! 

Παρακάτω η Καταγγελία της Ελλάδας κατά της Γερμανίας. 

Προς

1. το Γ.Γ. του ΟΗΕ

2. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

                      

  Με βάση:

1) Το Άρθρο 55 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ που κατισχύει των Συνθηκών της ΕΕ, 

2) Τους ορθολογικούς κανόνες της οικονομικής επιστήμης (Κεϋνσιανή οικονομία), που απαγορεύουν την περικοπή ρευστότητας σε περίοδο ύφεσης όπως κάνει το γερμανικό δημοσιονομικό Σύμφωνο λόγος που το μετατρέπει σε  δολοφόνο της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενάντια στο Άρθρο 55 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ,

3) Τη δωδεκαετή οικονομική κρίση της ευρωζώνης και την ανθρωπιστική κρίση του νότου, λόγω μνημονίων, όπως δείχνει η σωρευτική ύφεση, της ελληνικής οικονομίας, κατά τα έτη, 2010-2014, κατά  25%,  εκτινάσσοντας την ανεργία στο 30% και των νέων, πάνω από το 50%, η μαζική μετανάστευση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, η μείωση του πληθυσμού, κατά 500.000, από το 2010 μέχρι σήμερα, η ρευστοποίηση δημόσιας περιουσίας ύψους 50 δις ευρώ και η  υποθήκευση της υπόλοιπης για ένα …αιώνα στους δανειστές (αγορές) κ.ο.κ. Θέτοντας σε σοβαρό και διαρκή κίνδυνο την υλική, ηθική και εθνική επιβίωση του ελληνικού λαού, υπό την ένοχη σιωπή και του ΟΗΕ,  

  1. Ότι τα μνημόνια δεν μειώνουν το χρέος του νότου, αλλά το διογκώνουν, επειδή αυτός είναι ο στόχος τους!

   Απόδειξη: 

   Σωρευτική μείωση του ελληνικού ΑΕΠ (εισόδημα) το 2010 – 2018, κατά  54,2 δις ευρώ, με σωρευτική αύξηση (αντί για τη μείωση) του χρέους κατά 55 δις ευρώ. Από 301 δις ευρώ το 2009, στα 356 δις ευρώ το 2018 (ΟΔΔΗΧ, 30/6/2019). Απόδειξη ότι «κάποιο λάκκο έχει η φάβα» της γερμανικής λιτότητας! Και η εξήγηση είναι, επειδή δεν υπάρχουν σταθερές τράπεζες, με φτωχοποιημένους δανειολήπτες («κόκκινα» δάνεια). Χρησιμοποιώντας την κρατική τους διάσωση σαν μοχλό, για τη διόγκωση του χρέους. Απόδειξη της γερμανικής αβελτηρίας, 

   Επιπλέον, τα μνημόνια μετατρέπουν το χρέος, από χρέος χωρίς Μνημόνια, (με τον κίνδυνο στον πιστωτή), σε χρέος προς τη ανώνυμη εταιρία (το καμουφλάζ των αγορών) ΑΕ EFSF/ESM. με Μνημόνια, (με τον κίνδυνο στο ελληνικό κράτος). Με στόχο την υποθήκευση του εθνικού πλούτου και των υδρογονανθράκων στις αγορές! Αίροντας και την ασυλία της χώρας!  

      Απόδειξη:   

  Χρέος το 2009: 301 δις ευρώ  χωρίς Μνημόνια. 

  Χρέος το 2020 προς την ΑΕ ΕFSF/ESM: 327 δις ευρώ, με Μνημόνια.      

  Σε σύνολο χρέους το 2020, 342 δις ευρώ. 

    5) Ότι οι δανειστές δεν είναι τα κράτη της ΟΝΕ (με εξαίρεση το διακρατικό  δάνειο του Μάη του 2010, για στάχτη στα μάτια) αλλά οι γαλλογερμανικές επενδυτικές τράπεζες – καζίνα (αγορές). Απόδειξη ότι από τις αγορές δανείζεται η ΑΕ EFSF/ESM για να δανείζει τα κράτη του νότου με μνημόνια και ενάντια στη ρήτρα αλληλεγγύης που τα απαγορεύει! Με τη τσάμπα ρευστότητα που παρέχει  στις γαλλογερμανικές τράπεζες η ΕΚΤ. 

6) Το βαθειά ελλειμματικό  γερμανικό ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών από το 2008 μέχρι σήμερα, λόγω της τεράστιας καθαρής εκροής μετρητών από τις γερμανικές τράπεζες, για την πληρωμή του τερατώδους χρέους τους, προς τους διεθνείς πιστωτές τους! Απόδειξη της χρεοκοπίας των γερμανικών τραπεζών που  συνεχίζουν να κινδυνεύουν μέχρι σήμερα. Λόγος που η Γερμανία δεν αίρει την υφεσιακή δημοσιονομική πειθαρχία. 

Παρακάτω, το καθαρό υπόλοιπο (έλλειμμα) του γερμανικού ισοζυγίου Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών  (ΧΟΣ) σαν % του ΑΕΠ, κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια: 

  2017   2018   2019    2020

 – 8,5     -7,3    -5,9     – 6,8

Στο ύψος περίπου των υψηλών γερμανικών εμπορικών πλεονασμάτων! Με το γερμανικό ΑΕΠ περίπου 3,5 τρις ευρώ. Αυτές είναι «το πηγάδι δίχως πάτο της ευρωζώνης» και όχι η Ελλάδα, κατά Σόϊμπλε. 

7) Τα ψευδή στοιχεία της Eurostat και του ΟΟΣΑ για το γερμανικό ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, της αναθεωρημένης σειράς, προς τα πίσω μέχρι το 1992, που δημοσιεύτηκε το 2015, αντιστρέφοντας το πρόσημο, από αρνητικό σε θετικό (πλεονασματικό) με τη συνενοχή και του ΔΝΤ, προκειμένου να κρύψουν τη χρεοκοπία των γερμανικών τραπεζών και το γερμανικό έγκλημα εις βάρος της Ελλάδας, Τα πραγματικά στοιχεία της Eurostat για το γερμανικό ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών (με αρνητικό πρόσημο) τα έχουμε δημοσιεύσει σε  άρθρο μας, στο Slpress.gr (2)                                                  

  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ

1) Τη γερμανική δημοσιονομική πειθαρχία, σε περίοδο ύφεσης, για όπλο μαζικής καταστροφής με στόχο τον εγκλωβισμό του νότου στην ύφεση. Με αποτέλεσμα τη δωδεκαετή ανθρωπιστική κρίση του νότου και την συνεπαγόμενη καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών των φτωχοποιημένων πληθυσμών του νότου, Λόγος που συνιστά  σοβαρή και διαρκή παραβίαση του άρθρου 55 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

2). Τη Γερμανία  για πολεμική επίθεση κατά της Ελλάδας , με οικονομικά μέσα (πιστωτική ασφυξία) όπως είναι τα πολεμικά ελληνικά μνημόνια και για ανήκεστο ηθική βλάβη εις βάρος του ελληνικού λαού, μέσω του εσκεμμένου διεθνούς διασυρμού του, ως λαού παρία και για πρώτη φορά στη μακραίωνη ιστορία του,  από τους γερμανούς και κοινοτικούς αξιωματούχους υβριστές του για να κρύψουν οικεία κακά και να πλήξουν το ηθικό και τις αντιστάσεις του, στην επιβολή των θανατηφόρων μνημονίων στην Ελλάδα! 

3) Τη Eurostat για διαφθορά, με βάση τα γερμανικά fake statistics, για το γερμανικό ισοζύγιο  χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Όπως και για το τεχνητά διογκωμένο χρέος της Ελλάδας και το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 (όπως κατάγγειλαν στην ελληνική δικαιοσύνη υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΣΤΑΤ) και παρότι αυτό ήταν δικαιολογημένο λόγω των υπέρογκων ελληνικών εξοπλιστικών δαπανών, με στόχο την επιβολή στην Ελλάδα των πολεμικών μνημονίων. 

    ΖΗΤΑΜΕ  

    1) Την αναδρομική άρση των τριών ελληνικών μνημονίων από το 2010, που παραμένουν σε ισχύ, μέχρι σήμερα  αφού δεν έχουν αρθεί οι μνημονιακοί νόμοι π.χ. περικοπές μισθών και συντάξεων στο 40% υπερφορολόγηση όπως ο ΕΝΦΙΑ, άρση της ασυλίας της χώρας κ.ο.κ.

    2) Την άρση του γερμανικού δημοσιονομικού Συμφώνου από ολόκληρη την ευρωζώνη, σαν όρο για την επιστροφή στη ρευστότητα και την ανάπτυξη και  για την αποπληρωμή του χρέους, επειδή η αποπληρωμή χρέους χωρίς ανάπτυξη είναι αδύνατη. Απόδειξη της γερμανικής αβελτηρίας.

    3) Τη διαγραφή του χρέους των χωρών του νότου (PIGS) προς τους ιδιώτες κεντρικούς δανειστές του νότου, τις γαλλογερμανικές τράπεζες – καζίνα (αγορές) από συστάσεως ΟΝΕ (1999) σαν προϊόντος εγκλήματος, επειδή οι δανειστές πλούτισαν παράνομα εις βάρος των λαών του νότου, οικειοποιούμενοι ένα αποκλειστικά κρατικό προνόμιο, του να δανείζονται, δηλαδή, τσάμπα, από την ΕΚΤ, αφαιρώντας, καταχρηστικά, αυτό το δικαίωμα, από τους νόμιμους δικαιούχους του, που είναι μόνο τα κράτη της ΟΝΕ. Με κύριο στόχο του νόμου αιμοδότη των αγορών 123 της ΣΛΕΕ τα κράτη του νότου με τις μικρές εμπορικές τράπεζες για να δανείζονται από τις μεγάλες γαλλογερμανικές τράπεζες. Με την υπογραφή και των κρατών του νότου που συνιστά απιστία κατά του δημοσίου.

 4) Τη διαγραφή του ελληνικού χρέους προς την εγκληματική εταιρία ΑΕ EFSF/ESM, με μνημόνια,  ύψους 327,1 δις ευρώ, ως προϊόντος εγκλήματος, επειδή η ΑΕ EFSF/ESM δεν είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ και συνεπώς δεν νομιμοποιείται να επιβάλλει μνημόνια στο ελληνικό κράτος.

     5) Την υποβολή δημόσιας συγνώμης από τη Γερμανία και την ηγεσία της ΕΕ, στον ελληνικό λαό, για την ανήκεστο ηθική βλάβη που του προκάλεσαν, με τον εσκεμμένο διεθνή διασυρμό του για να κρύψουν τη χρεοκοπία των γερμανικών τραπεζών.    

    6) Την επανακρατικοποίηση της ελληνικής δημόσιας περιουσίας αναδρομικά, από το 2010, ύψους 50 δις ευρώ, που ρευστοποιήθηκε υπέρ των ιδιωτών δανειστών, με βάση όρους των εγκληματικών μνημονίων. 

   7) Την άρση της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης της 8/5/2010 με τα κράτη της ΟΝΕ που επιβάλλει τα εγκληματικά μνημόνια και αίρει την ασυλία της χώρας υπέρ των δανειστών και ενάντια στο διεθνές δίκαιο που το απαγορεύει για οποιοδήποτε λόγο.

   8) Την καταβολή στην Ελλάδα από την ΕΕ του ποσού των 61 δις ευρώ, που είναι η μείωση του ΑΕΠ, που προκάλεσαν οι θεσμοί με τα τρία πολεμικά μνημόνια, από το 2010 μέχρι το 2014, προκαλώντας χιλιάδες θανάτους από αυτοχειρία, λόγω του οικονομικού σοκ.

   9) Την αποβολή της Γερμανίας από κράτος μέλος του ΟΗΕ για ορισμένα χρόνια, σαν ηθική ποινή για τον τεράστιο ανθρώπινο και εργασιακό πόνο που προκάλεσε στον ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς του μνημονιακού νότου.

   10) Τη διάλυση της ΕΕ σαν οργάνου των αγορών και των ελίτ για την οικονομική καθυπόταξη των λαών της ΕΕ. Με παρεμβάσεις τους και στην παιδεία με την αποδόμηση της κλασικής παιδείας που είναι η βάση του δυτικού πολιτισμού! Με κίνδυνο για τον πολιτισμό και την επιβίωση του ανθρώπινου είδους! 

   11) Την επαναφορά της κλασικής παιδείας στις εγκύκλιες σπουδές του δυτικού ανθρώπου, σε πρωτεύον μάθημα, ασχέτως κατεύθυνσης σπουδών, επειδή μόνο η κλασική παιδεία παράγει ολοκληρωμένους ανθρώπους, που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για ένα καλλίτερο ειρηνικότερο και ασφαλέστερο κόσμο, με ευημερία για όλους. 

 ———————————————————————————————-

  1. Το Άρθρο 55 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ:

Προκειμένου να δημιουργούνται συνθήκες σταθερότητας και ευημερίας που είναι αναγκαίες για ειρηνικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ των εθνών που βασίζονται στο σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών, τα Ηνωμένα Έθνη προωθούν:

α. υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, πλήρη απασχόληση και συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής προόδου και ανάπτυξης·

β. λύσεις διεθνών οικονομικών, κοινωνικών, υγειονομικών και συναφών προβλημάτων· και διεθνή πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία· Και

γ. καθολικός σεβασμός και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους χωρίς διάκριση ως προς τη φυλή, το φύλο, τη γλώσσα ή τη θρησκεία.

 (2) Πώς τα fake statistics μετέτρεψαν το γερμανό ασθενή σε ηγεμόνα

 https://slpress.gr/