1.12.21

ΡΙΧΝΕΙ ΤΗΝ "ΙΔΕΑ" & ..."ΣΤΡΙΒΕΙ" ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ! ΣΕ "ΓΟΝΙΜΟ ΕΔΑΦΟΣ" Η "ΙΔΕΑ" !!! (Προσυνεννόηση;)


       Κάποιος θα πρέπει να τους μιλήσει για τη..."REXONA" !!!
                                                     ΑΛΕΞ