4.12.21

"Ευρω-μπρα ντε φερ" για την πρόταση που θα μειώσει 30% τις τιμές ενέργειας


   

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Την ώρα που ο πληθωρισμός εκτροχιάζεται με κύρια αιτία τις ραγδαίες ανατιμήσεις στο ενεργειακό κόστος και ενώ οι καταναλωτές αρχίζουν να λαμβάνουν τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αέριου με τις υπέρογκες αυξήσεις, στις Βρυξέλλες εκτυλίσσεται ένα παιχνίδι ισχύος γύρω από την γαλλική πρόταση για μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας.

Πρόκειται για μια πρόταση που κατατέθηκε από κοινού από πέντε χώρες του ευρωπαϊκού νότου, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Ρουμανία που ένωσαν τις φωνές τους με τη Γαλλία στη διάρκεια του συμβουλίου υπουργών ενέργειας της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, το γαλλικό σχέδιο αποτελείται από 9 επιμέρους προτάσεις, η βασικότερη των οποίων αφορά στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς του ηλεκτρισμού.

Πρόκειται για μια πρόταση που σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε μείωση των χονδρεμπορικών τιμών του ρεύματος κατά τουλάχιστον 30%. Ποια είναι η πρόταση αυτή; Σήμερα οι χονδρεμπορικές τιμές βάσει του μοντέλου λειτουργίας της αγοράς, καθορίζονται με βάση την τελευταία προσφορά της πιο ακριβής μονάδας που μπήκε στο σύστημα.

Έτσι καθώς αυτήν την περίοδο οι μονάδες φυσικού αερίου, λόγω των τιμών του καυσίμου, είναι πολύ ακριβές, επηρεάζονται ανάλογα οι τιμές χονδρικής του ρεύματος. Σύμφωνα με τη γαλλική πρόταση προτείνεται η αλλαγή του άρθρου 5 της Οδηγίας για τον Ηλεκτρισμό, ούτως ώστε να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ρυθμιστικούς μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές πληρώνουν τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που αντανακλούν στα κόστη του παραγωγικού μείγματος που χρησιμοποιήθηκε για να καλυφθεί η κατανάλωσή τους.

Με απλά λόγια, η πρόταση της Γαλλίας είναι οι τιμές να διαμορφώνονται με βάση το μέσο όρο του κόστους των μονάδων που λειτουργούν και όχι με βάση την ακριβότερη προσφορά.

Εναλλακτικά ή παράλληλα με την προηγούμενη πρόταση προτείνεται η αλλαγή του άρθρου 9 της Οδηγίας για τον ηλεκτρισμό, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να διασφαλίσουν στους καταναλωτές πρόσβαση σε ανταγωνιστική ηλεκτρική προμήθεια μηδενικών εκπομπών που θα αντανακλά τα κόστη παραγωγής.

Οι πέντε χώρες επίσης προτείνουν να ξεκινήσει διαβούλευση με τον Ευρωπαίο ρυθμιστή ACER για να προσδιοριστούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρισμού ώστε αυτή να προσαρμοστεί και να είναι ανθεκτική ενόψει του στόχου για 55% ΑΠΕ.

Επίσης η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία και καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, τη διευκόλυνση μακροχρόνιων συμβολαίων που θα βασίζονται σε ενέργεια που παράγεται με μηδενικές εκπομπές.

Τέλος η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα για το φυσικό αέριο, τη διασφάλιση της αξιοποίησης στο μέγιστο των αποθηκευτικών χώρων για την ενίσχυση της ασφάλειας προμήθειας και τέλος για την από κοινού κεντρική προμήθεια φυσικού αερίου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο συνασπισμός των 5 χωρών, ωστόσο, βρίσκει αντίσταση τόσο από τις Βρυξέλλες και τον Ευρωπαίο Ρυθμιστή ACER που υπάγεται στην Κομισιόν και αμφισβητεί την ανάγκη για μεταρρύθμιση του μοντέλου λειτουργίας της αγοράς, όσο και από τις χώρες του βορρά και κυρίως από τη Γερμανία, που δεν επιθυμούν να υπάρξουν αλλαγές.

Και αυτό διότι το ισχύον μοντέλο της αγοράς αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η σύζευξη των ευρωπαϊκών αγορών, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε.

https://www.capital.gr/