1.11.21

Ο Εθνικός ύμνος λίγο πριν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2021 στην Αλεξανδρούπολη