19.11.21

Ομιλία του Δρα Ιωάννη Μάζη για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, στις 18.11.2021 (******)

 "Νέες Συμφωνίες, Νέοι Ανταγωνισμοί, Νέα Μεσόγειος"