7.10.21

Οι γαλλικές διευκρινήσεις για την αμυντική συμφωνία με την Ελλάδα


Το γαλλικό ΥΠΕΞ σε απάντηση του που δημοσιοποιήθηκε στην  ευρωπαϊκή ιστοσελίδα Euractiv.fr ,αναφέρει ότι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας καλύπτει μόνο στην επικράτεια, δηλαδή το έδαφος και τα χωρικά ύδατα, και δεν περιλαμβάνει την ΑΟΖ.

«Γαλλία και Ελλάδα υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 στο Παρίσι. Αυτή η συμφωνία στοχεύει στη εμβάθυνση και τη διάρθρωση της μακροπρόθεσμης αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας και αφορά στην επικράτεια και των δύο κρατών.

Οι διατάξεις της ισχύουν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ», υπογράμμισε το γαλλικό ΥΠΕΞ στην απάντησή του.

Από την απάντηση του γαλλικού ΥΠΕΞ, η EURACTIV επίσης συμπεραίνει ότι οι φόβοι του ΣΥΡΙΖΑ περί πιθανότητας εμπλοκής της Ελλάδας σε γαλλικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Σαχέλ δεν ευσταθούν, καθώς το Σαχέλ δεν αποτελεί μέρος της γαλλικής επικράτειας.

https://www.militaire.gr/