13.9.21

Παίρνουμε και άλλα Rafale, καλώς. Με τις φρεγάτες Belharra, τι γίνεται; Θα πάρουμε άχρηστες από τις ΗΠΑ;