29.9.21

Η Ελλάδα κυρίαρχη σε αέρα και θάλασσα!Το θέμα είναι ότι αυτό θα ισχύει από το 2025.Μέχρι τότε τί γίνεται;
Juan