23.8.21

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

 

 
Δημήτριος Λυκούδης