7.8.21

Στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης της φωτιάς!

  


Αποκαλύφθηκε το "στρατηγικό" σχέδιο, των "ειδικών" με το οποίο θα σβηστεί τελείως η φωτιά!

Το σχέδιο βασίζεται στο ότι η φωτιά θα σβηστεί μόνη της, όταν  δεν θα υπάρχει πλέον  καύσιμος ύλη!!!

Αληθινά εντυπωσιακό σχέδιο !

ΑΛΕΞ