21.8.21

Το ασφαλές Ελληνικό εμβόλιο...!

 


Η Ρωσική εκδοχή: