20.7.21

To H.E. the Secretary of State Anthony J. Blinken

 


 

  International Hellenic Association (IHA)

State Department

Washington D.C

U.S.A

July 19, 2021

Εξοχότατε,

Οι κάτωθι υπογράφουσες ελληνικές οργανώσεις, ήτοι η Διεθνής Ελληνική Ένωση (ΙΗΑ), το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο (HANC) και το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο (CHC) με έδρα τις ΗΠΑ και τον Καναδά, εργαζόμαστε για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Ελλάδας και τη διατήρηση και ενίσχυση των εξαιρετικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδα.

Διαβάσαμε με ενδιαφέρον την Προεδρική Εκτελεστική Εντολή για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και την αναστολή εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες ορισμένων ατόμων που συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία εκδόθηκε στις 8 Ιουνίου 2021. Ως αρχική παρατήρηση θεωρούμε την τελευταία φράση της δεύτερης παραγράφου που δηλώνει ότι η έλλειψη προόδου προς μια αποτελεσματική και δημοκρατική κυβέρνηση και η πλήρης ενσωμάτωση σε υπερατλαντικούς θεσμούς αποτελεί ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ως υπερβολή.

Επίσης αξιοπρόσεχτο είναι πως στο Προεδρικό Διάταγμα γίνεται αναφορά στη «Συμφωνία Πρεσπών» του 2018 που υπεγράφη μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων. Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να ενημερώνουμε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις συνεχείς παραβιάσεις αυτής της Συμφωνίας από τα Σκόπια δημιουργώντας έτσι σοβαρά προβλήματα στην Αθήνα εις βάρος της σταθερότητας στην περιοχή. Οι παραβιάσεις που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικές, πιθανώς η Πρεσβεία των ΗΠΑ στα Σκόπια, μπορεί να έχει περισσότερες πληροφορίες, αλλά τουλάχιστον μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες μας.

Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων. Η εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης εκ μέρους των Σκοπίων είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η χρήση του ονόματος Μακεδονία, που ο Στρατάρχης Τίτο αυθαίρετα επέβαλε, συνεχίζει να είναι ευρέως διαδεδομένη.

Όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι συνεχίζουν τη χρήση του ονόματος Μακεδονία. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έπρεπε να κάνει επίσημο διάβημα στον ομόλογό του στα Σκόπια σχετικά με τη χρήση του ακρωνύμου MKD στα πουκάμισα της εθνικής ομάδας κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στο Euro2020 μερικές εβδομάδες πριν. Η Εθνική Πινακοθήκη συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία καθώς και το Εθνικό Θέατρο. Οι κρατικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί εξακολουθούν να αποκαλούνται Μακεδονικές οντότητες.

Παρακαλείσθε  όπως δείτε το συνημμένο παράρτημα όπου μπορεί κανείς ξεκάθαρα να δει λίγες, αλλά ενδεικτικές παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών από τις εκατοντάδες που έκαναν διάφορες κρατικές οντότητες των Σκοπίων.  Παρακολουθούμε αυτό το πρόβλημα από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και δηλώνουμε πως η κυβέρνηση των Σκοπίων δεν τήρησε ποτέ τη Συμφωνία. Για όλους αυτούς τους λόγους, αυτή η συμφωνία παραμένει σε ασταθή βάση καθώς οι πολίτες και των δύο κρατών και της διασποράς τους συμφωνούν στην αντίθεσή κατά της Συμφωνίας, ο καθένας για τους δικούς τους λόγους.

Capt. Ευάγγελος Ρήγος, Πρόεδρος της Διεθνούς Ελληνικής Ένωσης

Κ. Βασίλειος Ματαράγκας, Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου.

Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης, Πρόεδρος του Καναδικού Ελληνικού ΚογκρέσουΠΑΡΑΡΤΗΜΑTo H.E. the Secretary of State Anthony J. Blinken

State Department

Washington D.C.

USA 

July 19, 2021

Your Excellency,

We the undersigned Hellenic International Association (IHA), Hellenic American National Council (HANC) and Canadian Hellenic Congress (CHC) represent Hellenic Organizations based in USA and Canada are working to safeguard the interests of Greece and to maintain and enhance excellent relations between the USA and Greece.

We read with great interest the Executive Order On Blocking Property And Suspending Entry Into The United States Of Certain Persons Contributing To The Destabilizing Situation In The Western Balkans dated June 8,2021. As an initial remark we consider the last phrase of the second paragraph  stating  that lack of progress towards effective and democratic government and full integration into transatlantic institutions constitutes an unusual and extraordinary threat to national security and foreign policy of the United States, as overstated.

We also noted that mention is made of the “Prespa Agreement” of 2018 that was signed between Athens and Skopje. Within this framework we would like to keep the State Department informed of the continuous violations of that Agreement by Skopje thus creating serious problems with Athens to the detriment of stability in the area. The violations mentioned below are indicative, presumably the U.S.Embassy in Skopje, may have more information but at least it can confirm our information.

Two years have passed since the Prespes Agreement was signed between Athens and Skopje. Implementation of the dispositions of the Treaty by Skopje is almostnonexistent. The use of the name Macedonia, arbitrarily forced by Marshal Tito, continues to be widespread. All the athletic associations continue the use of the name Macedonia. The Greek Minister of Foreign Affairs had to make an official demarche to his counterpart on the use of the acronym MKD on the shirts of the national team during the euro soccer championship last week. The National Art Gallery continues to use Macedonia as well as the National Theater. State Television and Radio stations continues to call themselves as Macedonian.

Please see attached addendum where one can clearly see just few and indicative violations of the Prespa Agreement of the many made by the Government in Skopje. We have been monitoring the situation since the Prespa Agreement was signed and we are reporting that the Skopje government never abided by the Agreement. For all these reasons this agreement stands on shaky grounds as the citizens of both states and their diaspora are united in opposing it, each for their own reasons.

Please accept Mr. Secretary of State, the assurances of our highest consideration.

Sincerely,

Captain Evagelos Rigos, President of the International Hellenic Association

Mr. Vasilios Mataragas, President of the Hellenic American National Council

Dr. Theodore Halatsis, President of the Canadian Hellenic Congress


ADDENDUM

SOURCE: INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION