5.7.21

Η Δύση θα συνειδητοποιήσει, ότι εξέθρεψε ένα τέρας, την Τουρκία!