16.6.21

ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ:

     Παρακαλούμε τους  αναγνώστες & τους συνεργάτες μας, να μειώσουν εις το ελάχιστο των αριθμό των άρθρων που μας στέλνουν, λόγω  πληθώρας αυτών και αυξημένου φόρτου εργασίας, σχετιζομένου με αναρτήσεις ειδήσεων αμέσου ενδιαφέροντος.

Ευχαριστούμε

Η Εκδοτική Ομάδα της Efenpress