12.6.21

Η κάθετη μείωση του ΑΕΠ έφερε την Ελλάδα στην πρώτη θέση των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ

 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (11/6) το NATO, η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση των αμυντικών δαπανών για το 2021, ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ, κάτι που μαρτυρά την οικονομική καταστροφή που έχει υποστεί η χώρα και την κατακόρυφη μείωση του ΑΕΠ της.

 Με λίγα λόγια παρόλο που οι αμυντικές δαπάνες περιορίστηκαν τα τελευταία χρόνια, το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα ακόμα κι αυτές οι ανεπαρκείς για τις ανάγκες τις χώρας αμυντικές δαπάνες να καταλαμβάνουν το το 3,82% του ΑΕΠ για το 2021, που «μεταφράζεται» σε 6 δισ. ευρώ.

Στη δεύτερη θέση είναι οι ΗΠΑ με 3,52%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της Τουρκίας είναι 1,57% που όμως αντιστοιχεί σε 12 δισ. ευρώ, δηλαδή το διπλάσιο ποσό από αυτό της Ελλάδας. 

Από τα 30 κράτη-μέλη του NATO, μόνο 10 χώρες εκπληρώνουν το κριτήριο δαπανών του 2% του ΑΕΠ.

Στα αριθμητικά στοιχεία και τους πίνακες, το ΝΑΤΟ χρησιμοποιεί εκτός των άλλων και ενημερωμένες οικονομικές και δημογραφικές πληροφορίες από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECFIN) και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ).

Εν όψει των διαφορών μεταξύ των δύο αυτών πηγών και των εθνικών προβλέψεων του ΑΕΠ, καθώς και δεδομένων του ορισμού των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ και των εθνικών ορισμών, τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση ενδέχεται να αποκλίνουν από αυτά που αναφέρονται από τα μέσα ενημέρωσης ή που δημοσιεύονται στους προϋπολογισμούς.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ του 2014 στο ΝΑΤΟ, οι χώρες-μέλη είχαν δεσμευθεί να διατηρήσουν τις αμυντικές δαπάνες σε τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ τους. 

 https://www.defencenet.gr/