5.4.21

Τι συμβολίζει η μετάνοια του γονέα προς τον πνευματικό ανάδοχο στη Βάπτιση; - Λειτ. Ζητήματα 23

 Του συνεργάτου μας Δημητρίου Λυκούδη, Θεολόγου-Φιλολόγου