28.3.21

Ο χάρτης Μπάϊντεν για την ανατολική Μεσόγειο και οι τουρκικές επιδιώξεις ταυτίζονται! Γ.Ρωμανός